rind

 • 41rind — noun a tough outer layer or covering, especially of fruit, cheese, or bacon. ↘the bark of a tree. verb strip the bark from (a tree). Derivatives rinded adjective rindless adjective Origin OE rind(e), of unknown origin …

  English new terms dictionary

 • 42rind — noun (C, U) 1 the thick outer skin of some types of fruit, such as oranges: grated lemon rind compare peel 2 2 the thick outer skin of some foods, such as bacon or cheese …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 43rind — noun dried lemon rind Syn: skin, peel, zest, integument; Botany pericarp …

  Thesaurus of popular words

 • 44rind — /raɪnd / (say ruynd) noun a thick and firm coat or covering, as of animals, plants, fruits, cheeses, etc. {Middle English and Old English rind(e)} …

 • 45rind — žievė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalo stiebo ir šaknies paviršinis sluoksnis iki brazdo. Saugo augalą nuo išdžiūvimo, staigių temperatūros svyravimų, mechaninio sužeidimo. atitikmenys: angl. bark; cortex; peel; rind… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 46rind — luobelė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėklos viršutinis sluoksnis, saugantis gemalą ir endospermą nuo išorinio poveikio. atitikmenys: angl. hull; rind vok. Rinde, f rus. кожура, f; плёнка, f; пустой стручок, m; скорлупа, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 47rind — lupena statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Lupama vaisiaus ar bulvės žievė. atitikmenys: angl. peel; rind rus. кожура …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 48rind — n. & v. n. 1 the tough outer layer or covering of fruit and vegetables, cheese, bacon, etc. 2 the bark of a tree or plant. v.tr. strip the bark from. Derivatives: rinded adj. (also in comb.). rindless adj. Etymology: OE rind(e) …

  Useful english dictionary

 • 49rind|less — «RYND lihs», adjective. having no rind …

  Useful english dictionary

 • 50(Rind)Vieh — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • Rinder Bsp.: • Die Cowboys trieben das Vieh nach Kansas …

  Deutsch Wörterbuch